Coronaprik voor risicogroepen

Corona najaarsronde voor risicogroepen 2023

Vanaf 2 oktober start een nieuwe najaarsronde tegen het coronavirus. Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers, zwangeren en zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen de prik krijgen. De coronaprik zorgt voor bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. 

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona kunnen de prik krijgen. Het gaat om: 

  • Mensen van 60 jaar en ouder; 
  • Mensen tussen 18 en 60 jaar oud, die elk jaar de uitnodiging krijgen voor de
  • griepprik. Bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of een
  • longaandoening;  
  • Volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen. Bijvoorbeeld
  • mensen met een afweerstoornis; 
  • Zwangeren;  
  • Zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact. 

Er is ook maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld als een arts een vaccinatie adviseert of als er een kwetsbaar gezinslid is. 

U kunt vanaf half oktober 2023 een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070.