Organisatie van de spreekuren

Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur en tussen 14.30 -16.00 uur.  Bij het maken van uw afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw bezoek. Zij is hiertoe opgeleid en vraagt hiernaar om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en ernst van uw klachten. Tevens maakt zij een inschatting van hoeveel tijd u nodig heeft. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Per  afspraak wordt er 10 minuten voor u gereserveerd. Indien u verwacht meer tijd nodig te hebben of als u met meerdere personen komt, kunt u in overleg met de assistente een dubbele afspraak maken.