Diabetes Mellitus spreekuur

Diabetes Mellitus (kortweg diabetes) is een stoornis waarbij de hoeveelheid suiker in uw bloed te hoog is; men spreekt ook wel van suikerziekte.

De Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) houdt een spreekuur voor patiënten met diabetes. Tijdens dit spreekuur worden patiënten begeleid om het glucosegehalte in het bloed, de bloeddruk en de nierfunctie zo goed mogelijk te houden, zodat klachten en complicaties beperkt blijven of worden voorkomen. De POH werkt altijd onder supervisie van uw huisarts.

Bij elke controle wordt gewerkt volgens vaste afspraken, vastgelegd in een protocol.
Tijdens de controle wordt onder andere aandacht besteed aan uw welzijn, gezonde voeding, lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en de klachten en eventuele complicaties van Diabetes Mellitus. Het instellen op medicijnen en insuline wordt volgens protocol gedaan.

Iedere drie maanden wordt uw laboratoriumuitslag besproken, uw bloeddruk gemeten en uw gewicht bepaald. De huisarts geeft één keer per jaar extra aandacht aan uw hart en bloedvaten.

Uw voeten worden één keer per jaar gecontroleerd. Eén keer per twee jaar wordt er een fundusfoto van uw ogen gemaakt en indien nodig wordt deze controle door de oogarts verricht. Eventueel kan verwezen worden naar een diëtiste, een beweegprogramma, een mondhygiëniste, een pedicure of een podotherapeut.