Diabetes Mellitus spreekuur

Diabetes Mellitus, vaak kortweg diabetes genoemd, betekent dat u een te hoge suikerspiegel in uw bloed heeft; men noemt dit ook wel suikerziekte.

Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)

De Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) organiseert een speciaal spreekuur voor diabetespatiënten. Tijdens dit spreekuur helpt de POH patiënten hun glucosegehalte in het bloed, bloeddruk en nierfunctie optimaal te beheren. Dit beperkt of voorkomt klachten en complicaties. De huisarts superviseert de POH altijd.

De POH volgt bij elke controle een vast protocol.

De controle richt zich op uw welzijn, het bevorderen van gezonde voeding, lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en het herkennen van klachten en mogelijke complicaties van Diabetes Mellitus. We stellen medicatie en insuline in volgens dit protocol.

Driemaandelijkse controle

Elke drie maanden bespreken we uw laboratoriumuitslag, meten we uw bloeddruk en bepalen we uw gewicht. De huisarts evalueert jaarlijks extra uw hart en bloedvaten.

We controleren uw voeten jaarlijks. Om de twee jaar maken we een fundusfoto van uw ogen. Indien nodig voert een oogarts deze controle uit.

Indien nodig verwijzen we u door naar een diëtiste, een beweegprogramma, een mondhygiëniste, een pedicure of een podotherapeut.