Hart- en vaatziekten CVRM

CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement. CVRM is onderzoek naar de behandeling en begeleiding van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ). Bij HVZ moet u denken aan een hartinfarct, pijn op de borst (angina pectoris), hartfalen, herseninfarct/TIA, aneurysma van de grote lichaamsslagader (aorta) en perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen). Behandeling van risicofactoren kan bestaan uit leefstijladviezen en/of medicatie.

Op basis van gegevens uit het huisarts dossier wordt u door uw huisarts opgeroepen om een cardiovasculair risicoprofiel op te laten stellen. Het CVRM spreekuur wordt gedaan door de praktijkondersteuner (POH) onder supervisie van de huisarts.

Als u meer wilt weten over uw risicofactoren voor hart- en vaatziekten en welke maatregelen u kunt nemen om het risico te verlagen, dan kunt u uw risicoprofiel laten bepalen.

Een aantal risicofactoren kent u zelf al, zoals hart- en vaatziekten in uw familie, of u rookt, gezond eet en voldoende beweegt. De andere risicofactoren kunnen we in de praktijk controleren: we
meten de bloeddruk en doen bloedonderzoek naar glucose (bloedsuiker), het cholesterolgehalte en de werking van de nieren.

Wij nodigen u van harte uit om naar het laboratorium te gaan voor bloed- en urineonderzoek en om vervolgens een afspraak te maken in de huisartspraktijk bij de praktijkondersteuner. We kunnen dan verder praten over uw risico op hart- en vaatziekten en hoe u dat kunt verlagen.