Hart- en vaatziekten CVRM

Wat is CVRM?

CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement) betreft het onderzoeken, behandelen en begeleiden van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ). Deze ziekten omvatten aandoeningen zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), hartfalen, herseninfarct/TIA, aorta-aneurysma en perifeer arterieel vaatlijden (ook bekend als etalagebenen).

Waarom is een cardiovasculair risicoprofiel belangrijk?

Oproep vanuit de Huisarts

Op basis van informatie uit uw huisartsdossier kan uw arts besluiten u uit te nodigen voor het opstellen van een cardiovasculair risicoprofiel.

De praktijkondersteuner (POH) voert dit CVRM-spreekuur uit, altijd onder supervisie van uw huisarts.

Herken risicofactoren

Sommige risicofactoren zijn u wellicht al bekend, zoals de geschiedenis van hart- en vaatziekten in uw familie, uw rookgewoonten, dieet en activiteitsniveau. We kunnen andere risicofactoren in de praktijk bepalen.

Dit omvat metingen van bloeddruk en bloedonderzoeken, zoals glucose (bloedsuiker), cholesterolniveaus en nierfunctietests.

Hoe kunt u uw risico verminderen?

Het kennen van uw risicofactoren stelt u in staat om proactieve stappen te nemen ter preventie. We raden u aan om bloed- en urineonderzoeken in het laboratorium te laten uitvoeren en vervolgens een afspraak te maken met de praktijkondersteuner.

Tijdens dit bezoek bespreken we uw risicofactoren en adviseren we over mogelijke volgende stappen om uw risico te minimaliseren.

Aanvullende tests voor grondige evaluatie

Om een nog grondiger beeld te krijgen van uw risico op HVZ, bieden we ook echoscans aan om de diameter van de aorta en de halsvaten te meten. Deze scans geven uitgebreide inzichten over de staat van uw bloedvaten.