Hart- en vaatziekten CVRM

CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement. CVRM is onderzoek naar de behandeling en begeleiding van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ). Bij HVZ moet u denken aan een hartinfarct, pijn op de borst (angina pectoris), hartfalen, herseninfarct/TIA, aneurysma van de grote lichaamsslagader (aorta) en perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen). Behandeling van risicofactoren kan bestaan uit leefstijladviezen en/of medicatie.

Op basis van gegevens uit het huisarts dossier wordt u door uw huisarts opgeroepen om een cardiovasculair risicoprofiel op te laten stellen. Het CVRM spreekuur wordt gedaan door de praktijkondersteuner (POH) onder supervisie van de huisarts.

Als u meer wilt weten over uw risicofactoren voor hart- en vaatziekten en welke maatregelen u kunt nemen om het risico te verlagen, dan kunt u uw risicoprofiel laten bepalen.

Een aantal risicofactoren kent u zelf al, zoals hart- en vaatziekten in uw familie, of u rookt, gezond eet en voldoende beweegt. De andere risicofactoren kunnen we in de praktijk controleren: we
meten de bloeddruk en doen bloedonderzoek naar glucose (bloedsuiker), het cholesterolgehalte en de werking van de nieren.

Wij nodigen u van harte uit om naar het laboratorium te gaan voor bloed- en urineonderzoek en om vervolgens een afspraak te maken in de huisartspraktijk bij de praktijkondersteuner. We kunnen dan verder praten over uw risico op hart- en vaatziekten en hoe u dat kunt verlagen.

Ook is het mogelijk om naar wens jaarlijks de diameter van de aorta middels echo op te meten. Ook de halsvaten kunnen op deze manier in beeld worden gebracht. Dit geeft veel informatie over de conditie van vaten en geeft een nog vollediger beeld over het risico op hart- en vaatziekten bij u.