Spreekuur Cardioloog

De toenemende vergrijzing in het gebied Utrechtse Heuvelrug zal leiden tot een toename van hart,- en vaatziekten in deze regio. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan hartfalen en boezemfibrilleren, ziektebeelden waarvan de incidentie sterk toeneemt met het stijgen van de leeftijd.

Een probleem voor het bieden van adequate cardiologische zorg wordt de vermindering van de mobiliteit met de toenemende leeftijd. Op basis van deze argumenten, hebben Heuvelrug Medisch Centrum en Cardiologisch centrum Utrecht besloten de krachten te bundelen en een cardiologisch spreekuur op locatie Doorn aan te bieden. Dit spreekuur zal haar aandacht richten op de bovengenoemde doelgroep, te weten de ouder wordende patiënt met verminderen mobiliteit, waarbij de risicofactoren op hart,- en vaatziekten hoog zijn (hypertensie, bewezen vaatlijden) of er klachten zijn van palpitaties, pijn op de borst of kortademigheid.

Dit spreekuur zal in gezamenlijkheid worden op gezet door Heuvelrug Medische Centrum en Cardiologisch centrum Utrecht onder leiding van Prof. Dr. L. Hofstra. Afspraak maken kan in overleg met de huisarts. Via de doktersassistente kunt u dan een afspraak maken.