Praktijkinformatie

Naast de algemene huisartsenzorg doen wij ook buikecho’s, gynaechologische echo’s (dokter F.A.M. van Gennip) en bieden wij zorg op specifieke expertise gebieden zoals bijvoorbeeld op het gebied van vrouwenzorg, onder andere het inbrengen van spiraaltjes, overgangsklachten etc, het verrichten van chirurgische ingrepen en het behandelen van spataders.

Wij vinden het belangrijk om preventieve zorg aan te bieden voor onze patiënten. Met betrekking tot de hart- en vaatziekten hebben wij een cardiovasculair risicomanagement (CVRM) spreekuur waarvan het doel is vroegtijdige opsporing van risicofactoren die kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en deze risicofactoren vervolgens adequaat te behandelen. U kunt uw aorta diameter bij ons op laten meten en de halsvaten kunnen ook middels echo bekeken worden. Dit kan onderdeel vormen van een jaarlijkse check. U kan hiervoor een afspraak maken bij de huisarts.

Er is een apart spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus en in de praktijk is jarenlange ervaring met het instellen op insuline.

Het +HMC heeft een spreekuur astma/COPD waar patiënten met deze chronische longaandoeningen worden gecontroleerd. Ook hiervan is het doel de longaandoening in een vroeg stadium zo goed mogelijk te behandelen teneinde complicaties te voorkomen. Tijdens deze spreekuren is veel aandacht voor het motiveren van patiënten te stoppen met roken en voor de begeleiding hierin is een apart spreekuur.

Ten aanzien van de kwaadaardige nieuwvormingen werken wij mee aan het bevolkingsonderzoek opsporing van baarmoederhalskanker. Daarnaast proberen wij de patiënten te motiveren mee te doen met de overige bevolkingsonderzoeken.