Klachtenregeling

Wij proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u een klacht hebben dan zouden we het erg waarderen als u dit met ons bespreekt. Door hierover in gesprek te gaan kunnen we samen proberen tot een oplossing te komen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website www.klachtenregeling.nl.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op

www.klachtenregeling.nl