COPD / Astma Longzorg spreekuur

Dit spreekuur is er om betere zorg en extra tijd te bieden aan patiënten met chronische luchtwegklachten en longaandoeningen.

Het spreekuur wordt uitgevoerd door een praktijkondersteuner (POH) die gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met astma en/of COPD, onder supervisie van de huisarts. Voor de behandeling van astma en COPD is regelmatige controle noodzakelijk voor een goede behandeling.

Tijdens de controles wordt voorlichting gegeven over astma en COPD, instructie over het gebruik van inhalatie medicatie, voeding, beweging, stoppen met roken, en worden uw vragen beantwoord. Indien nodig wordt er jaarlijks een longfunctiemeting (spirometrie) uitgevoerd.

Soms is specialistische zorg van een longarts nodig en indien dit nodig is, wordt u hiernaartoe verwezen.